V Vrtcu Koper je skrb za promocijo zdravja in varovanje okolja vedno na vrhu prizadevanj in je področje kateremu posvečamo posebno skrb.  Preko celega šolskega leta organiziramo in se vključujemo v različne aktivnosti, projekte ter akcije, ki so lahko dolgoročno ali kratkoročno, namensko naravnani in zastavljeni.

Sodelujemo z institucijami in podjetji kot so Rdeči križ Slovenije, Zdravstveni dom koper, Gasilska brigada Koper, Policijska postaja Koper, Reševalna postaja Izola, Klinični center Ljubljana, Javni zavod za šport MOK, Atletski klub Koper, Rdeči križ Koper, Humanitarno organizacijo Rdeči noski, Karitas, Marjetica Koper, Dinos Koper, DPM Koper, Medgeneracijski center Morje in drugimi.

Sodelujemo v projektih: Mali sonček, Varno s soncem, Šolski eko vrtovi, urejanje eko gredic, Planinska skupina, Zobna preventiva, Otrok v gibanju, Zdrav slovenski zajtrk, Živim zdravo, Lepo je deliti in darovati, Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, Zeleni nahrbtnik, Pasavček, Mala šola tenisa, Nogometni vrtci, Medi medo, Medek Henri, Modri Jan – da bo okolje dobre volje, Jaz, mi, ti za Slovenijo, Turizem in vrtec, Podari igračo in drugi. Z veseljem se odzovemo tudi na humanitarne, dobrodelne in okoljevarstvene akcije, katerih ponudbe dobimo med letom.

Skrb za zdrav in aktiven življenjski slog spodbujamo z vsakodnevno športno aktivnostjo v obliki gibalnih  in rajalnih iger, gibalnih odmorov, telovadnih minutk, vadbenih ur, sprehodov in z igrami na prostem, na svežem zraku v skoraj vseh vremenskih razmerah. Organiziramo športna srečanja s starši in starimi starši: Igre brez meja, Pohod treh generacij, Športne popoldneve in drugo.

Skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja omogočamo  ob nudenju uravnotežene  in pestre prehrane. V Vrtcu Koper je prehrana otrok usklajena s priporočili zdravega prehranjevanja, pri čemer sledimo Nacionalnemu programu prehranske politike in Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. S pestro ponudbo sezonskega sadja in zelenjave pomembno prispevamo h kvaliteti uravnotežene, raznolike in zdrave prehrane. Hrano nabavljamo dnevno, tako da se zaradi skladiščenja ne izgublja biološka vrednost svežih živil.