Zavod Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma (AS) Koper ima v svojem programu široko paleto dejavnost, ki so namenjene staršem otrok s spektroavtistično motnjo (v nadaljevanju SAM), otrokom in odraslim osebam s SAM, strokovnim delavcem v izobraževalnih organizacijah (vrtci, osnovne in srednje šole, tako redne kot s prilagojenim programom, univerza in druge organizacije), študentom, prostovoljcem in drugi zainteresirani javnosti. Prvenstveno se Zavod Modri december ukvarja z organizacijo izobraževanj in usposabljanj za strokovno in laično javnost s področja SAM. Prav tako se pod okriljem zavoda srečuje podporna skupina starše otrok s SAM. V kratkoročnem načrtu je organizacija usposabljanja za asistente odraslih oseb s SAM ter intervizija za prostovoljce asistente. Zavod Modri december je vključen v izvedbo projekta Avtizem – SAM v družbi, katerega sofinancira Ministrstvo za zdravje in bo trajal do leta 2019. Zagotovo pa Zavod Modri december usmerja vse moči in stremi k čimprejšnji organizaciji tudi drugih programov, ki so na področju SAM v naši regiji podhranjeni. To so: nudenje učne pomoči za otroke s SAM, povezovanje z drugimi organizacijami, ki bi lahko ponudili kvalitetne storitve za osebe s SAM, učenje veščin za samostojno življenje oseb s SAM, druženje ob kvalitetnem programu in v varnem okolju, sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, priprava in mreženje strokovnih prispevkov z namenom osveščanja družbe, organizacija strokovnih srečanj, pridobivanje in predstavitev informacij in praks iz drugih sorodnih okolij itn.

Zavod Modri december je prostor druženja za vse, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja o osebah z avtizmom in AS ali pa jih le utrditi, dograditi. Prepoznavanje oseb z avtizmom in AS in osveščanje družbe vodi do uspešnega sobivanja. Vodi do pomembnega zmanjšanja odrivanja oseb z avtizmom in AS in njihovih družin na rob družbe. Zavod Modri december ima lahko dober socialni vpliv. Pomeni lahko način dobrega preživljanja prostega časa, v katerem se bodo uporabniki storitev zavoda naučili novih znanj in spretnosti.