Zdravstveni dom Koper izvaja v okviru CINDI programa preventivno dejanje v okviru programa in promocije preventivnih programov v lokalni skupnosti. V tej dejavnosti promoviramo tako zdrav življ. slog, zdrave navade, prehrana,… V sodelovanju z MOK redno vsaj 2x/letno izvajamo delavnico test hoje, povezujemo se z drugimi ustanovami, šolami, NIJZ,…