Psihoterapevtska pomoč osebam z bazičnimi čustvenimi motnjami

Preprečevanje raznih zasvojenosti

Preventivno-izobraževalno delo za starše, otroke, strokovne delavce

Specialistično izobraževanje iz bonding psihoterapevtske modalitete (licenca ISBP)

Raziskovalno delo

Svetovanje in supervizija (licencirana supervizija pri SZS) za strokovne delavce in/ali vodstva strokovnih ustanov (šolstvo, sociala, NVO,…)