Za celotno družbo in vsakega posameznika je ključno, da spremeni način razmišljanja o telesni dejavnosti kot o nečem nepotrebnem. Vsakdanjik zahteva čedalje manj telesnega napora, kar pomembno zmanjšuje celotno porabo energije v primerjavi s predhodnimi generacijami. Za zdravje je poleg doseganja priporočil za telesno dejavnost pomembno, da skrajšamo čas sedenja na najmanjšo možno mero in ga čim pogosteje prekinjamo.​

Tudi aktivna mobilnost je eden izmed načinov, ki lahko pomembno prispeva k povečanju celokupne dnevne priporočene dejavnosti, in je eden izmed načinov krepitve zdravja, obenem pa podpira druge pomembne družbene cilje, kot so izboljšanje kakovosti življenja in bivalnega okolja ter varnosti v prometu, zato so vsa vlaganja vanjo neprecenljiva investicija v zdravo prihodnost.

Od junija brezplačni prevozi za starejše

Od junija dalje se bodo upokojenci, invalidi in vojni veterani brezplačno vozili tudi z mestnimi avtobusnimi prevozi v koprski občini. Do brezplačnih voženj s koprskimi mestnimi avtobusi bodo s 1. junijem upravičeni upokojenci, imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide in vojni veterani ter starejši od 65 let pod pogojem, da niso v delovnem razmerju. Za pridobitev brezplačne vozovnice bodo morali izpolniti vlogo. Izjema so potniki, imetniki t. i. rdeče vozovnice, ki jim omogoča brezplačne vožnje z medkrajevnimi avtobusi po Sloveniji – tem se bo brezplačna vozovnica za mestni avtobusni promet samodejno zapisala ob prvi validaciji na avtobusu.

Trajnostno mobilnost podpiramo tudi v okviru Evropskega tedna mobilnosti.