Izvajamo različne skupinske in strokovno vodene ŠPORTNO-REKREATIVNE in TEKMOVALNE PROGRAME za vse generacije – od vrtčevskih otrok do starostnikov. Vadbeni programi so prilagojeni starosti, gibalnemu znanju in sposobnostim posameznikov.

Za zdrav in celosten razvoj ter razvedrilo v obliki gibalne dejavnosti otrok in mladostnikov, skrbimo z vadbenim programom 3ŠPORT ŠOLA, ki zajema Gibalne urice za najmlajše (3-6 let) in 3ŠPORT ŠOLO šoloobveznih otrok (rekreativni in tekmovalni nivo vadbe teka, plavanja in kolesarjenja).

Pri odrasli populaciji, skrbimo za gibalno/športno aktivnost začetnikov, kakor tudi naprednješih rekreativcev in tekmovalcev v triatlonu. 3ŠPORT vadbeni program pa ponuja vodeno, skupinsko vadbo teka, plavanja, kolesarjenja in triatlona na rekreativnem in tekmovalnem nivoju. S programom Zdrava vadba ABC dosegamo, da se v gibalno dejavnost vključujejo doslej nedejavni ljudje, starostniki in tisti, ki okrevajo po različnih boleznih ali poškodbah.

V življenju gibalno dejavnih ljudi, igra pomembno vlogo tudi pravilna, pestra in zdrava prehrana, zato v športnem društvu 3ŠPORT deluje prehranska strokovnjakinja, ki s svojimi nasveti in prispevki, dodaja piko na i našim vadbenim programom.