Ni pretirano trditi, da mesto lažje diha s prostovoljci. Ta aktivnost postaja tudi pri nas vse bolj prepoznavna, predvsem v času zdravstvene in posledično gospodarske krize, ki povečuje socialne razlike v družbi, se je pokazala povečana potreba po angažiranosti prebivalcev.

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020 je razvidno, da je kljub omejitvam številnih skupinskih aktivnosti kar 188.803 prostovoljcev opravilo skoraj 7,4 milijona ur prostovoljskega dela. V Sloveniji je največ prostovoljskega dela opravljenega na področju socialne dejavnosti, sledita področje vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti.

Mestna občina Koper letošnja prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazna občina

Med njimi je tudi Mestna občina Koper, ki je naziv prejela za aktivnosti pri spodbujanju in prepoznavo pomena prostovoljstva v lokalni skupnosti, umestitve področja v strateške dokumente, sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih organizacij in vzpostavitev Prostovoljske pisarne.

Prostovoljska pisarna Slovenske filantropije v Kopru

Da bi javnosti čim bolj približali prostovoljsko delovanje, je Slovenska filantropija v sodelovanju z Mestno občino Koper odprla prostovoljsko pisarno v Kopru. Ta predstavlja stično točko za zainteresirane prostovoljce in prostovoljske pisarne, ki želijo imeti oseben stik z usposobljenim mentorjem oz. koordinatorjem prostovoljske pisarne. Obenem ponuja prostor za delavnice in različna usposabljanja, namenjena nadaljnji rasti prostovoljstva v regiji.

Kako postati prostofer?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu Prostofer, ali pa zavodu Zlata mreža na naslov: info@zlata-mreza.si oziroma izpolnite obrazec na spletni strani.