Ni pretirano trditi, da mesto lažje diha s prostovoljci. Ta aktivnost postaja tudi pri nas vse bolj prepoznavna, predvsem v času zdravstvene in posledično gospodarske krize, ki povečuje socialne razlike v družbi, se je pokazala povečana potreba po angažiranosti prebivalcev.

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020 je razvidno, da je kljub omejitvam številnih skupinskih aktivnosti kar 188.803 prostovoljcev opravilo skoraj 7,4 milijona ur prostovoljskega dela. V Sloveniji je največ prostovoljskega dela opravljenega na področju socialne dejavnosti, sledita področje vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti.

Mestna občina Koper je v letu 2022 prejela naziv Prostovoljstvu prijazna občina

Med njimi je tudi Mestna občina Koper, ki je naziv prejela za aktivnosti pri spodbujanju in prepoznavo pomena prostovoljstva v lokalni skupnosti, umestitve področja v strateške dokumente, sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih organizacij in vzpostavitev Prostovoljske pisarne.

Prostovoljska pisarna Slovenske filantropije v Kopru

Da bi javnosti čim bolj približali prostovoljsko delovanje, je Slovenska filantropija v sodelovanju z Mestno občino Koper odprla prostovoljsko pisarno v Kopru. Ta predstavlja stično točko za zainteresirane prostovoljce in prostovoljske pisarne, ki želijo imeti oseben stik z usposobljenim mentorjem oz. koordinatorjem prostovoljske pisarne. Obenem ponuja prostor za delavnice in različna usposabljanja, namenjena nadaljnji rasti prostovoljstva v regiji.

Kako postati prostofer?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu Prostofer, ali pa zavodu Zlata mreža na naslov: info@zlata-mreza.si oziroma izpolnite obrazec na spletni strani.