Zavedamo se, da je podpora doječim materam in družinam na lokalni ravni izjemno pomembna. V okviru projekta Dojenju prijazno mesto, ki ga UNICEF Slovenija izvaja v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja in Ministrstvom za zdravje, želimo prispevati k povečanju stopnje dojenja kot najbolj naravnega in zdravega načina zgodnjega hranjenja otrok celotnemu območju občine.

V Sloveniji je delež dojenih novorojenčkov v porodnišnicah več kot 90-odstoten, po odpustu ta delež upada, zato želimo doseči višjo raven ozaveščanja nosečnic, staršev in splošne populacije o pomenu in prednostih dojenja. Poleg tega si prizadevamo usmeriti pozornost lokalne skupnosti in širše družbe k omogočanju, ohranjanju in spodbujanju dojenja.

Širimo znanje o dojenju med zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki, materami in širšo javnostjo, da bi povečali delež dojenja na celotnem območju občine. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje smo izvedli anketo, s katero bomo osvetlili odnos lokalne skupnosti do dojenja in pridobili mnenja o potrebah, povezanih s podporo dojenju. Rezultati ankete bodo na spletni strani objavljeni predvidoma konec maja.

Promocija dojenja, izobraževanje staršev in zdravstvenih delavcev

Na spletni povezavi lahko dostopate do raznovrstnega gradiva, zbornikov in literature na temo dojenja, spremljate aktualna izobraževanja ter druge koristne vsebine za doječe matere.