Občina po meri invalidov

Mestna občina Koper se je vključila v projekt Občina po meri invalidov za pridobitev listine Občina po meri invalidov. Namen projekta je spodbuditi lokalno skupnost k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja in socialne vključenosti invalidov in drugih občanov. S tem namenom je župan izdal sklep o imenovanju posvetovalne skupine Svet za invalide Mestne občine Koper.

Tukaj lahko prenesete zapisnik preverjanja infrastrukture, prilagojene za gibalno ovirane osebe v Mestni občini Koper po projektu Gibamo z invalidi in starejšimi v mestu in na podeželju. Se lahko kakovostno gibajo in razgibavajo?

Analiza položaja invalidov z akcijskim načrtom za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Koper za obdobje 2023 – 2027

Poročilo Posvetovalne skupine Svet za invalide Mestne občine Koper o izvajanju akcijskega načrta za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Koper za leto 2022 in 2023

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Koper za socialno ogrožene občane

Zapisniki sestankov Sveta za invalide MO Koper

Skupaj za starejše

Vse večji delež starejšega prebivalstva povzroča številne spremembe in nove izzive za prihodnost, za katere mora družba čim prej najti ustrezne rešitve. Do leta 2050 naj bi se delež svetovnega prebivalstva v starosti nad 65 let podvojil. Po ocenah Statističnega urada RS je v Sloveniji januarja 2019 delež oseb, starih 65 let in več znašal 19,8 %, kar pomeni petina celotnega prebivalstva.

Projektni svet Koper – zdravo mesto je pripravil prav posebno brošuro, ki na enem mestu združuje vse ključne informacije o storitvah in programih socialnega varstva za starejše v Mestni občini Koper.

Skupaj za starejše združuje vse ključne informacije o bogati mreži storitev in programov socialnega varstva, ki so v občini namenjeni starejšim. Poleg kratkega opisa programov in vsebin vsebuje tudi kontaktne številke, ki bodo uporabnikom nedvomno olajšale dostop do teh storitev.

Več si lahko preberete v brošuri Skupaj za starejše.

Brezplačni prevozi za starejše

Starostniki se pogosto soočajo s težavami pri prevozu do najnujnejših storitev, zato se pogosto prilagajajo času, ko jim lahko pri tem pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri sicer uporabljajo taksi prevoze, vendar je to za številne prevelik strošek.

Mestna občina Koper je prepoznala potrebe po mobilnosti starejših občanov, zato s projektom brezplačnih prevozov Prostofer preprečuje in zmanjšuje izoliranost starejših občank in občanov, predvsem iz manjših ter odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti in slabše razvejane avtobusne mreže skoraj ne zapuščajo doma.

Prostovoljni šoferji vas po potrebi pospremijo k zdravniku, po nakupih, do lekarne ali drugih opravkih, vas počaka in odpelje nazaj domov.

Brezplačno storitev lahko naročite od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na brezplačni telefonski številki 080 10 10, vsaj tri dni pred želenim prevozom.

Več si preberite na spletnem mestu Prostofer.

15. marec svetovni dan spanja

Urejeno spanje je osnovna človekova potreba in je eden od temeljev zdravja.
Več informacij in pomenu le tega najdete v priponki Moč spanja v vseh starostnih obdobjih.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zdravje prebivalcev pa se ne ustvarja le v toplem in prijaznem bivalnem okolju, temveč tudi v pravici do dela in varnosti na delovnem mestu. Glasilo Uradnega lista RS E-bilten je leta 2019 predstavil skrb vzbujajoče podatke, da so kazalniki zdravja in počutja zaposlenih v Sloveniji pod povprečjem Evropske unije. Približno tretjina žensk in nekaj več kot 40 odstotkov moških meni, da sta njihovo zdravje in varnost pri delu ogrožena. V tem pogledu je promocija zdravja na delovnem mestu učinkovita dejavnosti pri povezovanju delodajalcev in zaposlenih v skupnem prizadevanju za izboljšanje zdravja ter dobrega počutja ljudi na delu.

Prizadevamo si, da bi podjetja na območju Mestne občine Koper razumela pomen promocije zdravja na delovnem mestu. Obenem se zavedamo, da je ustvarjanja delovnih pogojev, naklonjenih zdravju, velik izziv za vsako organizacijo, vendar se naložba v zdravo delovno mesto in zdravje delavcev hitro izkaže za dobro investicijo, ki lahko poleg večje produktivnosti zaposlenih izboljša konkurenčni položaj podjetja na trgu.

Ukrepi za to so preprosti, le izvajati jih je treba sistematično in dolgoročno. V nadaljevanju predlagamo nekaj idej, ki so pri številnih organizacijah uveljavljene prakse.

  • nakup svežega in lokalno pridelanega sadja za zaposlene;
  • nasveti v obliki krajših prispevkov, kako poskrbeti za vsakdanje nadloge, kot so bolečine v zapestju, vratu ali predelu križa;
  • organizirana vadba;
  • izvajanje aktivnosti, ki bodo zaposlene povezale v ekipo in jim dale nov zagon.

Ne pozabimo, da se o družbah, ki skrbijo za svoje zaposlene, dober glas hitro širi. To prinaša več priložnosti, da se bodo vašemu kolektivu želel pridružiti mlajši kader, ki lahko z inovativnimi idejami v poslovne prostore prinese svež veter.

Projekt STAR-VITAL se je zaključil

Projekt STAR-VITAL je nudil brezplačno pomoč pri vzpostavitvi in integraciji ukrepov varovanja ter promocije zdravja z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest. S tem so podjetja pridobila strokovno analizo obstoječega stanja na področju promocije zdravja (obvladovanje stresa, ustrezna komunikacija, prehrana, managerske in kadrovske prakse), pomanjkljivosti in priložnosti za izboljšave.

Promocija zdravja v žepu

Priročnik, ki ga lahko prenesete tukaj, želi spodbuditi dialog in na zanimiv način sprožiti razmišljanje o promociji zdravja.

Brezplačne delavnice

Mestna občina Koper skozi projekt Koper – zdravo mesto sledi viziji zdravega mesta, prizadeva si ohranjati zdrave in čiste življenjske razmere, ob tem pa ozaveščati prebivalce in širšo skupnost, da prevzame večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja. Lokalno pridelana hrana in njeno uživanje je eden od stebrov zdravja, vzgoja lastnih vrtnin pa od posameznika zahteva tudi nekaj znanja in izkušenj.

Kako vzgojiti sadike doma?

Priprava vrta, sajenje zelenjave in namakanje

Obrezovanje sadnih dreves, oljk, grmovnic in vrtnic